“ភាពជាអ្នកដឹកនាំឌីជីថល” មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័ន ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនូវលំហូរការងារ និងដំណើរការអាជីវកម្មឱ្យមានភាពរលូន តាមរយៈការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបស់អតិថិជន និងការវិវត្តឥតឈប់ឈរនៃបច្ចេកវិទ្យា។

១៧ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ហេតុអ្វីការជជែកតស៊ូមតិគ្នាជាការសប្បាយ និងរីករាយ

មនុស្សមួយចំនួននៅពេលឮការជជែកគ្នា ពួកគេមានអារម្មណ៍តានតឹង និងតឹងតែងក្នុងអារម្មណ៍ ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលមួ

១៥ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សញ្ញាព្រមាននៃបបូរមាត់ អាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហាសុខភាព

ផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយ គឺសុទ្ធតែអាចបង្ហាញពីបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដែលយើងគួរស្វែងយល់។ ទោះជាពេលខ្លះ យើងមិនទាន

១៤ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានចូលរួមលើកតម្កើងវប្បធម៌ខ្មែរ

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាសាលាចំណេះដឹងទូទៅពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី១២ ស្របតាមកម្

១១ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

១៧ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

លក្ខណៈសម្បត្តិ៤ចំណុច នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំឌីជីថល

“ភាពជាអ្នកដឹកនាំឌីជីថល” មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័ន ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនូវលំហូរការងារ និងដំណើរការអាជីវកម្មឱ្យមានភាពរលូន តាមរយៈការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបស់អតិថិជន និងការវិវត្តឥតឈប់ឈរនៃបច្ចេកវិទ្យា។

១៥ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ហេតុអ្វីការជជែកតស៊ូមតិគ្នាជាការសប្បាយ និងរីករាយ

មនុស្សមួយចំនួននៅពេលឮការជជែកគ្នា ពួកគេមានអារម្មណ៍តានតឹង និងតឹងតែងក្នុងអារម្មណ៍ ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនការជជែកវែកញែកតស៊ូមតិអាចជាទម្រង់នៃការកម្សាន្ត និងជាវិធីមួយដើម្បីចូលរួមក្នុងការសន្ទនាដ៏រស់រវើក

១៤ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សញ្ញាព្រមាននៃបបូរមាត់ អាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហាសុខភាព

ផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយ គឺសុទ្ធតែអាចបង្ហាញពីបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដែលយើងគួរស្វែងយល់។ ទោះជាពេលខ្លះ យើងមិនទាន់ដឹងពីការប្រែប្រួលភ្លាមៗដែលកើតលើរាងកាយ ដោយសារតែទម្លាប់រស់នៅមិនល្អយ៉ាងណាក្តី ប៉ុន្តែយើងអាចនឹងសង្កេតឃើញសញ្ញាព្រមានមួយចំនួននៅលើភ្នែក ក្រចក ឬស្បែកជាដើម។

១១ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានចូលរួមលើកតម្កើងវប្បធម៌ខ្មែរ

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាសាលាចំណេះដឹងទូទៅពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី១២ ស្របតាមកម្មវិធីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចូលរួមលើកតម្កើងវប្បធម៌ខ្មែរ

១០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

វិស័យបច្ចេកវិទ្យាមានសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សជាតិ និងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសកល

យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័រ (REUTERS NEWS) បានឱ្យដឹងថា មនុស្សកំពុងរស់នៅក្នុងសម័យនៃការច្នៃប្រតិដ្ឋបច្ចេកវិទ្យាដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិ

អត្ថបទសារព័ត៌មានពេញនិយម

ផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយ គឺសុទ្ធតែអាចបង្ហាញពីបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដែលយើងគួរស្វែងយល់។ ទោះជាពេលខ្លះ យើងមិនទាន់ដឹងពីការប្រែប្រួលភ្លាមៗដែលកើតលើរាងកាយ ដោយសារតែទម្លាប់រស់នៅមិនល្អយ៉ាងណាក្តី ប៉ុន្តែយើងអាចនឹងសង្កេតឃើញសញ្ញាព្រម

អានបន្ត