ការប្រកួតបាល់បោះកុមារី បឋមសិក្សាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២៤ដែលរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

០៧ មេសា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

រកឃើញជើងខ្លាំងចំនួន០៦រូប ក្នុងការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១០ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

២៨ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំសិក្សាឆ្នាំ២០២៣-២០២៤

២៦ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

តួនាទីរបស់មាតាបិតាក្នុងការលូតលាស់របស់កូនចាប់ពីអាយុ១៣ ដល់២០ឆ្នាំ

០៣ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

អប់រំ

ការប្រកួតបាល់បោះកុមារី បឋមសិក្សាថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ ២០២៤

០៧ មេសា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

រកឃើញជើងខ្លាំងចំនួន០៦រូប ក្នុងការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១០ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

២៨ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំសិក្សាឆ្នាំ២០២៣-២០២៤

២៦ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

តួនាទីរបស់មាតាបិតាក្នុងការលូតលាស់របស់កូនចាប់ពីអាយុ១៣ ដល់២០ឆ្នាំ

០៣ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សាររបស់ ប្រធាន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

០២ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

គណៈប្រតិភូអធិការកិច្ច នៃ ការិយាល័យអប់រំខណ្ឌ និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ វាយតម្លៃលទ្ធផលល្អប្រសើរ និងស្តង់ដាសាលារៀនគំរូដល់សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

០២ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ឱកាសល្អ ចិនផ្តល់អាហារូបករណ៍ បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដល់និស្សិតខ្មែរ

១៩ ធ្នូ ២០២៣ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សិក្ខាសាលាស្តីពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី ការអប់រំ និងជួយគាំទ្រកូនសិស្សតាមបែបចិត្តសាស្រ្ត

១៤ កញ្ញា ២០២២ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបំប៉នភាសាខ្មែរបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ការសិក្សា​ថ្នាក់​ចំណេះ​ទូទៅ​ និង​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​ (AUSTRALIA​)

០១ មេសា ២០១៩ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​បទបញ្ជា​ផ្ទៃក្នុង​របស់​សាលា​រៀន​

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​សិក្សា​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​អូស្ត្រាលី​

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ