មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច នាថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាម មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  បានប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីធនាគារឈាម ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៧

០២ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

មន្ទីរពេទ្យជាតិតេជោសន្ដិភាព នឹងក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យធំជាងគេនៅកម្ពុជា ដែលអាចផ្តល់សេវាព្យាបាលគ្រប់ផ្នែក

១៨ មករា ២០២៣ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

អ្នកជំនាញសុខភាព គាំទ្រការវាស់កម្ដៅរកកូវីដ-១៩តាមច្រកទ្វារព្រំដែន ខណៈក្រសួងលើកលែងសេចក្តីប្រកាសសុខភាព

០៩ មេសា ២០២២ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប បញ្ជ្រាបចំណេះដឹងស្តីពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ដល់កុមារជាង ១០០នាក់

២២ កុម្ភៈ ២០២៣ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សុខភាព

យុទ្ធនាការ “ធនាគារឈាម ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៧” របស់មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច

០២ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

មន្ទីរពេទ្យជាតិតេជោសន្ដិភាព នឹងក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យធំជាងគេនៅកម្ពុជា ដែលអាចផ្តល់សេវាព្យាបាលគ្រប់ផ្នែក

១៨ មករា ២០២៣ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

អ្នកជំនាញសុខភាព គាំទ្រការវាស់កម្ដៅរកកូវីដ-១៩តាមច្រកទ្វារព្រំដែន ខណៈក្រសួងលើកលែងសេចក្តីប្រកាសសុខភាព

០៩ មេសា ២០២២ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប បញ្ជ្រាបចំណេះដឹងស្តីពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ដល់កុមារជាង ១០០នាក់

២២ កុម្ភៈ ២០២៣ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

អ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈប្រាប់ពីវិធីការពារជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1

២២ កុម្ភៈ ២០២៣ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ការអនុវត្តប្រដិបត្តិដែលនាំអោយមានសុខភាពល្អនៅប្រទេសជប៉ុន

១៥ មករា ២០២៣ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ