សម័យនេះ បើអត់ប្រើទូរសព្ទល្ងង់! បើអត់ប្រើទូរសព្ទងងឹតងងុល! បើអត់ប្រើទូរសព្ទរៀនចាញ់គេ! ហើយបើក្មេងអត់ប្រើទូរសព្ទ គឺអត់អភិវឌ្ឍទេ។ ជួនកាល ពេលមើលទូរសព្ទមួយភ្លែតហ្នឹង គាត់ឃើញរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ សឹងច្រើនជាងយើងជាមនុស្សចាស់រៀនមួយជីវិតទៀតផង ព្រោះនៅលើទូរសព្ទមានប្រភពព័ត៌មានអប់រំល្អៗពាសពេញពិភពលោក។

០៣ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សាររបស់ ប្រធាន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

នាងខ្ញុំ សូមសម្តែងនូវក្តីសប្បាយរីករាយជាពន់ពេកចំពោះការចាប់បដិសន្ធិឡើងនូវ ឌឹ អ៊ីរ៉ាវាឌី ដូលហ្វីន (The

០២ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

គណៈប្រតិភូអធិការកិច្ច នៃ ការិយាល័យអប់រំខណ្ឌ និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ វាយតម្លៃលទ្ធផលល្អប្រសើរ និងស្តង់ដាសាលារៀនគំរូដល់សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

០២ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ការសិក្សា​ថ្នាក់​ចំណេះ​ទូទៅ​ និង​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​ (AUSTRALIA​)

០១ មេសា ២០១៩ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ការតម្រង់ទិស

តួនាទីរបស់មាតាបិតាក្នុងការលូតលាស់របស់កូនចាប់ពីអាយុ១៣ ដល់២០ឆ្នាំ

០៣ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សាររបស់ ប្រធាន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

០២ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

គណៈប្រតិភូអធិការកិច្ច នៃ ការិយាល័យអប់រំខណ្ឌ និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ វាយតម្លៃលទ្ធផលល្អប្រសើរ និងស្តង់ដាសាលារៀនគំរូដល់សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

០២ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ការសិក្សា​ថ្នាក់​ចំណេះ​ទូទៅ​ និង​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​ (AUSTRALIA​)

០១ មេសា ២០១៩ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​បទបញ្ជា​ផ្ទៃក្នុង​របស់​សាលា​រៀន​

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​សិក្សា​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​អូស្ត្រាលី​

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

កិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់

២៣ ធ្នូ ២០២១ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

កិច្ចប្រជុំតម្រង់ទិស និងត្រៀមឆ្នាំសិក្សាថ្មី

២៣ តុលា ២០២៣ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ