ការប្រកួតបាល់បោះកុមារី បឋមសិក្សាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២៤ដែលរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

០៧ មេសា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

រកឃើញជើងខ្លាំងចំនួន០៦រូប ក្នុងការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១០ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

២៨ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំសិក្សាឆ្នាំ២០២៣-២០២៤

២៦ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ឱកាសល្អ ចិនផ្តល់អាហារូបករណ៍ បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដល់និស្សិតខ្មែរ

១៩ ធ្នូ ២០២៣ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

យុវជន ​និងចំណេះជំនាញ

ការប្រកួតបាល់បោះកុមារី បឋមសិក្សាថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ ២០២៤

០៧ មេសា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

រកឃើញជើងខ្លាំងចំនួន០៦រូប ក្នុងការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១០ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

២៨ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំសិក្សាឆ្នាំ២០២៣-២០២៤

២៦ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ឱកាសល្អ ចិនផ្តល់អាហារូបករណ៍ បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដល់និស្សិតខ្មែរ

១៩ ធ្នូ ២០២៣ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ